Napsali o mně

Časopis SPIRIT - 10/2016

Představujeme: Evu Jungovou, terapeutku duše a specialistku na podzemní prostory

Má rentgenové oči

Eva Jungová se věnuje léčení duše. Provádí diagnostiku nevědomí, hledá příčiny a souvislosti. Objevila svou metodu, s jejíž pomocí odstraňuje emoční bloky. Aby získala ucelený náhled, kombinuje několik diagnostických metod. Využívá například základy grafologie, numerologie, astropsychologie, chiromantie, typologie, občas i psychometrii, někdy to doplní i výkladem tarotových karet či dalšími metodami. Jejich výběr vždy záleží na okolnostech. 

Jak její diagnostika vypadá a co ke své práci potřebuje? Zjednodušeně nám to Eva vysvětlila takto:„Rozložím si člověka na atomy a pak si ho poskládám zpět jako mozaiku.  Často pracuji s klienty na dálku, a tak je pro mě důležité jejich datum narození, a pokud lze, fotografie. Jestliže ale usednou k mému stolu, diagnostikuji jejich nevědomí a nepotřebuji žádná data k tomu, abych se s nimi propojila. Postačí mi mé ‚rentgenové‘ oči.“

Kdy a jak jste se dostala k léčitelství a ezoterickým naukám?

„Měla jsem talent léčit lidi, aniž jsem o tom věděla, viděla jsem věci neviditelné už odmala. Souvislosti mi ale docházely až později, ve věku kolem 15 let. Myslím si, že mé schopnosti souvisejí s tím, že jsem jako osmiletá zažila kolaps. Měla jsem těžký zápal plic a byla jsem v nemocnici v kritickém stavu celé dva měsíce. Tím se cosi nastartovalo. Nicméně jako malá jsem nevěnovala jevům, které jsem viděla a slyšela, příliš velkou pozornost. To až když mi lidé přestávali rozumět. Na základní škole mi začínalo být podezřelé, že já se třeba něčemu vyhýbám a spolužáci to nevidí. (smích)

Každopádně kolem toho patnáctého roku života jsem se tomu pak začala více věnovat, sháněla jsem si dostupnou literaturu ke studiu. Navíc jsem měla vedle sebe výbornou školitelku - vlastní maminku, která pracovala ve zdravotnictví. Chodila jsem za ní do nemocnice a děly se mi neuvěřitelné věci. Tam jsem také pochopila, že určitý léčitelský dar má i ona, i když o tom nikdy nemluvila. Ale nebylo možné přehlédnout, že když jsme se my dvě objevily někde na oddělení, pacientům pak bylo lépe. Pokud byl příjem a maminka byla u pacienta jako první, velmi často se takový člověk uzdravoval rychleji.“

Vy ale spolupracujete i se záhadology.

„Ano, s některými a v různých oblastech. Ale nejsem nikde zainteresována klubovou činností, to by mě svazovalo, potřebuji neutrální přístup. Jezdím na místa, která jsou něčím specifická, něco se tam děje a hledá se vysvětlení. To se pak dohledávají historické prameny, které by neobvyklé jevy odůvodnily. A jsem také specialista na podzemní prostory, které dokážu velmi dobře zmapovat. Nedávno jsem byla například na Rudoltickém zámečku. Tam proběhla krásná spolupráce záhadologů, kteří se nikdy předtím neviděli. Já jsem vyhotovila plánek podzemních prostor, chodeb automatickou kresbou v prvním patře zámečku a pode mnou v podzemních prostorech ve stejný čas jezdil tým s přístroji. Nevěděli jsme o sobě, nerušili jsme se a v podstatě jsme pak zjistili, že jsme získali dost podobné informace. Přístroje vykázaly v některých jimi měřených prostorech stejné údaje, k nimž jsem se já dopracovala přes automatickou kresbu. I to beru jako důkaz, že spolupráce mezi „pavědou“ a vědou je prospěšná. (smích)

Jinak třeba, když chce někdo koupit nějakou nemovitost, ověřuji a zjišťuji fakta s objektem a jeho okolím spojená. Jestli tam třeba nebyly svatyně nebo pohřebiště, aby tam nebyla negativní energie. A když zjistím, že se třeba na pozemku stala nějaká tragédie, tak tam potom jedu. Nedělám exorcismus, ale čistím prostory emocionálně. Projdu to tam s vodou a svící v ruce, dělám to tak intuitivně už dlouho. Připomíná to rituál, těžko se to vysvětluje, ale energie se tam vyčistí.“

Máte v rámci šetření záhad nějaký nezapomenutelný zážitek?

„Nikdy nezapomenu na natáčení dokumentu o Máchovi s panem Motlem na hradě Houska, to bylo v roce 2006. Tam se děly věci! Selhávala nám tam technika, vypínaly se mobilní telefony… Hledala se tam brána do jiné dimenze, kterou údajně prostoupil Karel Hynek Mácha do našeho tisíciletí. Tedy alespoň podle dopisu, který byl objeven a v němž to popisuje. Já se do týmu dostala v souvislosti s tím, že mapuji podzemí. Mým úkolem bylo najít ‚cestu do pekla‘. A já tam objevila podzemní prostory, o nichž do té doby nikdo nic netušil. Těsně po našem odjezdu se tam strhla strašná bouřka. Původně, když jsme na hrad dorazili, kastelán Konopásek nás žádal, ať mu to tam nezbouráme. A po té bouři pak říkal, ať už mu tam vůbec nejezdíme. Doslova se tam prý čerti ženili…“ (smích)

A co kontakty se světem zemřelých?

„První takový prožitek mám spojený se smrtí maminky. Věděla jsem přesně, kdy odchází. Bylo mi tenkrát pětadvacet let a nelze to popsat, vyjádřit slovy. Viděla jsem ji a cítila, byla to průzračně bílá mlhová postava, která přistoupila až téměř k mé posteli a rozloučila se se mnou. Nerozuměla jsem tomu, přesto jsem cítila vnitřní klid. Byla jsem první, kdo o její smrti věděl, dokonce ani lékaři ještě netušili, že umírá a že je v tomto stavu.“

Komunikujete s dušemi zemřelých? 

„Někdy přijdou, obvykle potřebují předat nějaký vzkaz. Nechtějí mě rušit, ale mají pro pozůstalé hodně důležité informace. Já se jinak umím celkem dobře bránit těmto jevům, nejsem otevřená, mohu si vybrat, zda s nimi budu komunikovat. Tedy mi nemůže nějaký duch jen tak skočit na záda, i když jsem médium.“ (smích).

Jak se ohlašují? Jak poznáte, že se s vámi snaží navázat kontakt, že po vás něco chtějí?

„Většinou kolem mě padají předměty, jednou mi šly doma dokonce hodiny pozpátku, což byl šok pro více lidí, protože v té době u nás byla návštěva. Pak se ukázalo, že v tu dobu umíral tchán. Zastavení hodin a podobné věci bývají velmi často spojené se smrtí. Stejně tak ale i zhasínání světel, i to bývá častý průvodní jev, který na přítomnost duše upozorňuje.“

Jak s nimi komunikujete?

„Já je především slyším, někdy i vidím. Sem tam mi něco napíšou přes automatickou kresbu.“

Redakci se občas ozvou lidé, kteří tvrdí, že byli napadeni duchem či nějakou tajemnou silou. Objevily se jim na těle šrámy, podlitiny… Čím je to způsobeno? Útočí duše, nějaké entity?

„Podle mě jde o emoční paměť místa a napadení lidé někdy jen zkrátka překročí hranice. Setkala jsem se s něčím podobným jednou, při výjezdu do východních Čech. Byla tam paní, vysokoškolsky vzdělaná, která byla napadána. Byla z toho velmi nešťastná, došlo to tak daleko, že se dostala do péče psychologů a psychiatrů. Později vyšlo najevo, že ataky měl na svědomí někdo z příbuzných, z členů jejího rodu. Kdysi byl zavražděn a domáhal se spravedlnosti, tedy odhalení pravdy. Když se vše zadokumentovalo, měla pak už paní pokoj. Ale jestli existují i nějaké nebezpečné entity, na to nemohu odpovědět, s tím zkušenosti nemám. Jsem terapeutka, která se věnuje i psychologii a spíše se dostávám k případům, kdy mají lidé určitou psychotickou poruchu. Z jejich strany jde o jakési nárokování si pozornosti a péče.“

Autor: Lucie Zemanová

Zdroj: http://www.spirit.cz

Časopis REGENERACE - 2007

PODVĚDOMÍ? POUHÝCH 95 PROCENT…

Talent není nic zvláštního, talent má kdekdo. Ale vzácná je odvaha jít tam, kam nás náš talent vede… Tohle jste už určitě slyšeli. Víte, že máte talent. Jenže na co? Na jednu „věc", nebo na víc? Řekněme na tři? Možná se někdy přistihnete při pocitu, ano, rád/a bych svůj talent objevila/a - ale nevíte jak. Tak poslouchejte…

Buď jste astrolog, vykládáte karty, klasické nebo tarotové, zabýváte se numerologií, grafologií, chiromantií, telepatií, vyhledáváním vodních pramenů a geopatogenních zón. Nebo jste léčitel. Eva Kňapová má talent zvládnout tohle všechno najednou. Měl jsem z ní pocit, že to tak opravdu je.

Je jí čtyřicet a ve své každodenní praxi je schopná všechny výše uvedené metody účinně propojovat. Život se v jejím pojetí stane jakýmsi druhem puzzle, jehož jednotlivé údaje a dílky se skládají do celku, jeden doplňuje druhý.


DAR OD NAROZENÍ

ČÍM SE VLASTNĚ ZABÝVÁTE?

Analyzuji příčiny problémů různými diagnostickými metodami s využitím tarotových karet, astropsychologie, numerologie, grafologie nebo typologie. Vycházím z minulých dějů, z toho, co mi přinese podvědomí, a někdy také z psychometrie, tedy z určování vlastností lidí podle předmětů, které jim patří.

ZNALA JSTE KARLA KOŽÍŠKA?

Bohužel ne, ale vím, na co narážíte.

ON NAPŘÍKLAD RADIL: NEKUPUJTE SI STAROŽITNOSTI, NEVÍTE, KDO VÁM S NIMI PŘIJDE DOMŮ…

Já vím. Sama to dobře znám. Už jako malé dítě jsem cítila, že na některých místech, která jsem navštívila, na hradech a zámcích, mi bylo špatně od žaludku. Někdy mě jakoby zavalila lavina emocí, smutku, bolesti, pláče.

Byla jsem přesvědčená, že ostatní přece musí cítit totéž, ale nikdo z mého okolí podobně nereagoval. Domnívám se, že tato velká citlivost by mohla být spojena s tím, že jsem od narození byla poměrně dost nemocná a občas jsem skončila i v nemocnici. Jako jeden z nejsilnějších prožitků si vybavuji dvouměsíční hospitalizaci s oboustranným zápalem plic. Ve vysokých horečkách jsem měla zážitky blízké smrti.

Je možné, že určitou roli hraje i genetický původ. Moje matka byla Němka, otec Bulhar a já se narodila v Čechách.

KDY JSTE TO VŠECHNO ZAČALA BRÁT VÁŽNĚ?

Dost brzy. Asi od patnácti jsem se o tyto věci začala zajímat hlouběji a prostudovala jsem veškerou dostupnou literaturu v oboru, včetně psychologické. Víte, jsem vlastně samouk a nejlepší školou byla zkušenost s lidmi. Jen tak jsem mohla rozvíjet svoje schopnosti.

ŘÍKÁ SE, ŽE NAŠÍ OSOBNOST OVLIVŇUJE PODVĚDOMÍ AŽ DEVADESÁTI PROCENT.

Podle mě to je někdy i víc. Právě nezpracované, nezvládnuté podvědomí je největším problémem mezilidských vztahů, naší komunikace s ostatními. Tyto řekněme „bludné“ informace zůstávají dlouhodobě uložené v emoční paměti a dotyčný nemá ponětí, proč na některé podněty silně citově reaguje.

JAK V TĚCHTO PŘÍPADECH POSTUPUJETE?

Vysvětlím mu, proč se pokaždé v daném okamžiku zachová neadekvátně. Potom mu ukážu techniku uvolnění emočních bloků, kterou může provádět sám. Mnoho lidí se dlouhodobě a často zbytečně trápí a přitom tento postup odblokování jim může rychle a účinně pomoci.


OSOBNÍ MAGIE

POVĚZTE MI NĚCO VÍC O PSYCHOMETRII.

Psychometrie je určitá duševní dispozice nadaných lidí, kteří ve styku s nějakým předmětem poznají hlavní události, které s ním jsou nebo byly spjaté. Každý z nás je méně či více psychometrem, a proto je psychometrie prvním a zároveň nejjednodušším stupněm toho, co bychom mohli nazvat osobní magie. Dokážu detekovat a dekódovat energetické stopy, které se dají využít právě v psychometrii. Nedávno jsem analyzovala i několik dopisů od vězňů a mým úkolem bylo zjistit motiv jejich trestné činnosti.

ÚSPĚŠNĚ?

Ano

POUŽÍVÁTE NĚJAKÉ POMŮCKY, NAPŘÍKLAD VIRGULI?

Ne. Jedním z důvodů, proč nepoužívám žádné pomůcky, je i to, že moderní přístroje jsou citlivé na přítomnost dalších elektrických zařízení. I virgule a kyvadlo jsou ovlivnitelné na dálku

V roce 2002 jsem navštívila ve Štěchovicích hledače pokladů Josefa Mužíka a lokalizovala jsem podzemní štoly – kdežto můj kolega s elektronickým hledačem původně určeným ke zjišťování geopatogenních zón měl problémy s technikou v místech, kde byl retranslační zesilovač. Přístroj to nezvládl a vůbec nereagoval.

MOHLA BYSTE POPSAT, JAK TO U VÁS VLASTNĚ „FUNGUJE“?

Je to těžce slovy popsatelný stav. Zavřu oči, naladím se na nižší mozkovou frekvenci – literatura hovoří o vlnách alfa – a procházím terénem. Skrze chodidla a dlaně mi přicházejí vjemy, třeba chvění, škubání, pálení nebo mrazení. Ty potom „roztřídím“ a popíšu. Načítám při tom tzv. paměť místa, poznám, co se tam kdy stalo. Někdy je to dost otřesný zážitek, zvlášť když na tom místě byl někdo zabit.

UMÍTE VYPNOUT?

Naštěstí ano.

S JAKÝMI PROBLÉMY K VÁM LIDÉ NEJČASTĚJI CHODÍ?

Zdravotní potíže, psychické problémy, nezvládnutá komunikace. Většinou přicházejí ženy, které už absolvovaly nejrůznější lékařská vyšetření, a přesto si s nimi klasická medicína neví rady.

MŮŽETE TPOPSAT, ALESPOŇ ZJEDNODUŠENĚ, JAK JIM PORADÍTE VY?

Na základě numerologického nebo astrologického rozboru nejprve stanovím diagnózu. Do jisté míry mi pomůže i typologie.

PODĚLÍTE SE S NAŠIMI ČTENÁŘI O NĚJAKÝ ZAJÍMAVÝ PŘÍPAD Z POSLEDNÍ DOBY?

Před časem mi dopoledne zavolala kamarádka a předala mi k telefonu přítelkyni, jejíž dcera měla zdravotní potíže. Byla hospitalizována v nemocnici na chirurgii. Ptala se, jak je možné, že ji pořád bolí břicho, a přesto ji toho dne kolem poledního propouštějí domů. Byla velmi znepokojená, chtěla zjistit původ zdravotních komplikací. Oznámila jsem jí, že dceři právě prasknul žaludeční vřed a že musí okamžitě na operaci. Maminka se do nemocnice ihned rozjela, doktorům sdělila diagnózu. V té chvíli již dívka zkolabovala. Lékaři ji neprodleně převezli na sál. Diagnóza se potvrdila a operační zákrok jí zachránil život.

Doktoři nechápali, jak je možné stanovit zdravotní stav pacienta na dálku. Od té doby pomáhám některým lékařům ve sporných případech a také spolupracuji s několika badateli, kteří se zaměřují na dosud nevysvětlené psychotronické jevy.

Připravil Jiří KUCHAŘ


Časopis MAMINKA - KVĚTEN 2006

KARTÁŘKA

Není kartářka jako kartářka. O tom se určitě přesvědčila už nejedna z nás. Troufám si tvrdit, že Eva Kňapová patří k těm, kterým lze důvěřovat. Musím říct, že mě opravdu mile překvapila

JAK JSTE SE STALA PROFESIONÁLNÍ KARTÁŘKOU?

Každý člověk v životě prožívá leccos a čerpá z toho svoje zkušenosti. Kromě radostných událostí nás neminou ani krize, a když si nemůžeme pomoci jiným způsobem, hledáme alternativní metody. Pokud jde o mne, v kartách jsem našla metodu, jak určit příčinu problému a jakým způsobem s tím samotným problémem pracovat. Navíc jsem se vždycky zajímala o psychologii a v neposlední řadě se mi povedlo najít způsob, jak karty a psychologii spojit.

JAKÉ KARTY POUŽÍVÁTE?

K výkladu používám tarotové karty, jsou velice hezké a tak dokonale výtvarně ztvárněné, že jsou naprosto srozumitelné i laikům.

VZPOMÍNÁTE SI NA NĚKOHO, KDO VÁM PŘIŠEL PODĚKOVAT, ŽE JSTE MU POMOHLA?

Jeden příklad za všechny: asi před rokem přišla paní, která se ocitla v naprosto kritické situaci, plakala a byla celá rozhozená. Po mnoholetém soužití s manželem si nevěděla rady jak dál, měla pocit, že v jejich vztahu už nic není a že tím pádem skončí. Pociťovala naprosté prázdno. Dostaly jsme se spolu až k prapříčině jejího problému - byla jím špatná komunikace. Po čase se vrátila s obrovskou kytkou a nadšeně mě informovala, že je všechno v naprostém pořádku. Stačilo, aby si s manželem upřímně popovídali.

DOZVÍDÁTE SE OD SVÝCH KLIENTŮ, ZDA SE VAŠE PŘEDPOVĚDI SPLNILY?

Poznám to snadno. Lidé, kteří byli spokojeni, mě dále doporučují, a to je ta nejlepší vizitka.

KROMĚ TOHO, ŽE VYKLÁDÁTE KARTY, JSTE I PSYCHOTERAPEUTKOU. TO JE TO TAK JEDNODUCHÉ?

Vystudovala jsem soukromou psychoterapeutickou školu a mám požadovanou praxi. A protože ani mně se v životě nevyhnula krize, tak jsem vlastní zkušenosti spojila s věděním. Je třeba zdůraznit, že jsem pouze laický psychoterapeut - ovšem to neznamená, že bych neviděla až, na dno vaší duše'.

MÁTE NĚJAKOU PRACOVNÍ DOBU?

Mám. Dá se říci, že denně od deseti hodin ráno do šesti odpoledne, ale samozřejmě se přizpůsobím přáním a potřebám klienta.

MÁTE DVĚ DĚTI. JAK JDE DOHROMADY PROFESE KARTÁŘKY A MATKY?

Mám dvě dcery, sedmiletou a sedmnáctiletou, a obě se o to, co dělám, zajímají.

CO ODPOVÍDAJÍ NA OTÁZKU, CO DĚLÁ JEJICH MAMINKA?

Ta starší už dokáže říct, co dělám, popíše moji práci tak, že pochopíte, že jsem psychoterapeut a taky kartářka, ta mladší to má jednoduché - prohlásí, že maminka pomáhá ostatním lidem.

BYLA JSTE SAMA NĚKDY DŘÍV U KARTÁŘKY?

Byla, a právě proto, že jsem se dočkala takzvané, předpovědi', která vůbec nevyšla, jsem se o výklad karet začala zajímat sama. Ale nepoužívám stejné metody, měním je a myslím si, že jsem našla klíč k tomu, jak karty vykládat tak, aby se klient o sobě dozvěděl co nejvíce.

VYKLÁDÁTE KARTY TAKY SAMA SOBĚ, NEBO JE TO NEPROFESIONÁLNÍ?

Vykládám si je hlavně na situace, které se týkají práce a právních věcí. V určitých momentech, pokud se to týká mne osobně, si karty vyložím, ale je to velmi těžké, protože se nejdřív musím emočně nespojovat s tou danou situací. Ale mám-li být upřímná, na to, co se týká mě, si ani moc vykládat nemusím, protože to většinou vycítím.

KDYŽ ZA VÁMI PŘIJDE KLIENT, UMÍTE HO ODHADNOUT UŽ MEZI DVEŘMI?

Samozřejmě si toho člověka určitým způsobem otipuji a hned načtu základní psychologické poznatky, ale není to v mém zájmu, protože by to mohlo ovlivnit samotný výklad. Takže se snažím být jenom pozorovatelem.

POUŽÍVÁTE PŘI VÝKLADU KARET JEŠTĚ NĚJAKÉ DALŠÍ TECHNIKY?

Ještě se zabývám grafologií. Podívám se na písmo klienta, pokud si něco zapisuje, typologií - podívám se na to, jakým způsobem sedí, jak se pohybuje a na jeho gesta, ale to se netýká samotného výkladu karet. To je spíš o posouzení celkové situace, když se spolu o něčem bavíme - dokážu tak do určité míry odhadnout, zda si doopravdy myslí to, co říká. A protože mě zajímají i psychosomatická onemocnění, zajímám se i o diagnostiku toho člověka, protože podle toho se dá poznat, jak bude ten daný problém, který před sebou má, řešit. Každý člověk řeší problémy z jiného úhlu, záleží i na tom, v jakém je znamení - to je zase o astropsychologii. Jde i o to, zda jde o muže nebo o ženu a jak řeší překážky, které mu život klade do cesty. To všechno si poskládám do mozaiky a vyjde mi jeden celek.

TAKŽE KDYŽ SE NA NĚKOHO PODÍVÁTE, POZNÁTE, JAKÉ MÁ NEMOCI?

Samozřejmě nemůžu tvrdit, že jsem vševědoucí, ale jenom z obličeje se dá poznat mnohé. Podívám se na oči, ruce, na držení těla…

VYKLÁDALA JSTE UŽ NĚKDY KARTY STARŠÍ DCEŘI? MĚLA ODVAHU ZEPTAT SE MAMINKY?

Zkoušela to, ale když jsem se pokoušela připravit ji na určité problémy, které bude muset řešit, tak to vzdala a od výkladu utekla. A od té doby už se radši neptá.

CO VÁŠ MANŽEL? JAK SE DÍVÁ NA VAŠI PROFESI?

Mám výhodu, že pracuje pro jeden astrologický časopis, takže naše zájmy nás vlastně spojily. Moc mi pomáhá a věří mi. A když má nějaké problémy, tak tu situaci řešíme společně, a to nejen výkladem karet.

JAK SE ODREAGOVÁVÁTE? MÁTE NĚJAKÉ ZÁJMY?

Ráda si zazpívám, zatancuji a mám ráda poslech hudby. Ale nejvíc mě potěší, když si můžu lehnout na sluníčko a dát si, dvacet'.

PŘEDPOVĚDĚLA BYSTE I ŠPATNOU VĚC? TŘEBA NEMOC, SMRT? JAK SE S TÍMHLE KARTÁŘKY VYROVNÁVAJÍ?

Já nedělám klasické předpovědi, snažím se jenom podívat na problém, který si klient přináší s sebou a zkonzultovat tuhle konkrétní situaci. O výklady budoucnosti se mí klienti tolik nezajímají. Není totiž dobré hledat něco v budoucnosti, dokud se nevypořádáte s přítomností. V ní se musíte snažit svůj problém zpracovat. Jednoduše platí, když změníte přítomnost, tak samozřejmě i vaše budoucnost bude jiná.

MŮŽETE TO TROCHU VYSVĚTLIT?

Máte problém, se kterým si nevíte rady. Spolu hledáme blok v minulosti, který se zpracuje do roviny vědomí a pak už se ten blok neopakuje a vy se začnete chovat jiným způsobem, a tak můžete ovlivnit svoji budoucnost.

BERETE SI SVOJI PRÁCI TAKÉ DO POSTELE? TŘEBA ŽE NA NĚKOHO MUSÍTE POŘÁD MYSLET…

Částečně mě klienti ovlivňují, ale mám to nastaveno tak, že se musím zbavit jejich problémů, protože bych nemohla žít sama za sebe.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ JINÉ MIMOŘÁDNÉ SCHOPNOSTI?

Zabývám se hledáním podzemních chodeb, a dokonce načítám tzv. paměť místa. To znamená, že poznám, co se kde stalo a prožiji si to na těle. Je to někdy dost hrozný zážitek! Například támhle za rohem je studna. Když jsem tím místem prvně procházela, cítila jsem mrazení a cítím ho pokaždé, když tam tudy jdu. Později jsem se dozvěděla, že tam byl někdo v ohrožení života.

TO SE ALE VŮBEC NEMŮŽETE PROJÍT TŘEBA PO STARÉ PRAZE!

Musím se takzvaně, vypínat. Když nepracuji, nemyslím na to, co se na místě, kde jsem, mohlo dít, a tak to jde. Jednoduše musím myslet na něco jiného.

UVĚDOMUJETE SI, ŽE BY VÁS VE STŘEDOVĚKU UPÁLILI?

Moc dobře, ale naštěstí to se mnou nic nedělá. V dnešní době je konkurence a závist tak velká, že ani nemusím dělat to, co dělám a klidně mě někdo může upálit.

Připravila Šárka SCHMIDTOVÁ

int(1)

Novinky

 • 8.4.2017

  HLAS JAKO CESTA K SOBĚ

  KC Praha 12, Jordana Jovkova 3427/20, Praha 12

  aneb „Píseň spojuje člověka s jeho duší“

  Relaxace, jednoduchá dechová cvičení, probuzením vnitřní rezonance...

 • 15.10.2016

  HLAS JAKO CESTA K SOBĚ

  KC Praha 12, Jordana Jovkova 3427/20, Praha 12

  aneb „Píseň spojuje člověka s jeho duší“

  Relaxace, jednoduchá dechová cvičení, probuzením vnitřní rezonance...

Starší »

Kontakt

Eva Šimanovská Jungová

Email: evajungova1@seznam.cz

Telefon: +420 777077799

FB - Eva Jung, Eva Jungová DTP

Oblasti, ve kterých vám mohu pomoci

 • diagnostika nevědomí / vlastní metoda- sloužící k nalezení všech skrytých traumatických událostí ve vašem nevědomí od početí do 18 let /
 • odblokovací technika, určena k vyloučení emočních zátěží v oblasti vztahů osobních,zdravotních i pracovních
 • nácvik komunikačních dovedností
 • psychosomatika
 • typologie a zdraví
 • astrokonstelace-konstelace s využitím astrologie
 • rozvíjení intuice
 • spojení se živly